Zwiększająca się z roku na rok produkcja kukurydzy paszowej na ziarno w naszym kraju skłoniła nas do wybudowania obiektu, do którego rolnik może przedać mokre ziarno kukurydzy prosto z pola. Magazynowanie kukurydzy w silosie wyposażonym w najnowocześniejszy układ do kondycjonowania ziarna pozwala zachować doskonałe parametry jakościowe przez cały okres przechowywania.

Działalność firmy "CORNTRADE", polegająca na obrocie ziarnami zbóż oraz świadczenia usług suszenia i magazynowania tych produktów w nowoczesnym kompleksie suszarniczo-magazynowym pozwala na zaoferowanie naszym klientom, szerokiego wachlarza usług, takich jak:

  • Usługi w zakresie suszenia ziarem zbóż, głównie kukurydzy i pszenicy
  • Sprzedaż nasion kukurydzy KWS wybranych odmian typu flint
  • Pośrednictwo i sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt
  • depozyt ziarna

Aktualny cennik