DLA KLIENTA

Klientami naszego obiektu suszarniczo-magazynowego są:
– rolnicy zainteresowani wieloletnią współpracą z nasza firmą, nastawionymi na maksymalizację korzyści obydwu stron,
– rolnicy, zainteresowani wysuszeniem i magazynowaniem ziarna kukurydzy,
– producenci rolni pszenicy i pszenżyta,
– firmy zajmujące się produkcją pasz i koncentratów paszowych,
– rolnicy prowadzący produkcje zwierzęcą np. drób, trzodę chlewną.

Od kilku lat wprowadziliśmy kontraktację zbóż. Rozwiązanie to cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród współpracujących z nami producentów rolnych.

Współpracujemy z rolnikami, oferujemy ziarno kukurydzy na siew w oparciu o analizę gleby i dobór najbardziej odpowiedniej dla nich odmiany, tak aby uzyskać maksymalnie wysokie plony. Przy mierzeniu parametrów zboża i kukurydzy wykorzystujemy nowoczesne laboratorium pozwalające na uzyskanie dokładnych wyników.

Przy sprzedaży zboża wymagane jest:
• OŚWIADCZENIE podmiotu działającego na rynku pasz od Powiatowego Lekarza Weterynarii o spełnieniu wymogów rozporządzenia Nr 185/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz,
• dane o materiale siewnym,
• zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

KONTAKT

CORNTRADE
Szarlej 18
88-150 Kruszwica

 

 

szarlej@corntrade.pl
tel. 523 537 911

DOJAZD

© ATSMARKETING.PL 2021